Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022 – 2023. pdf


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021-2022_pdf


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020-2021_pdf


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019-2020_pdf