LIENKY

 3– 5 ročné deti – nachádza sa v Elokovanom pracovisku, Fándlyho 20, Senec

MRAVČEKY

3 – 4 ročné deti – nachádza sa v kmeňovej MŠ

STONOŽKY

 4 – 5 ročné deti – nachádza sa v kmeňovej MŠ

MOTÝLIKY

5 – 6 ročné deti – nachádza sa v kmeňovej MŠ

VČIELKY

5 – 6 ročné deti –  nachádza sa v kmeňovej MŠ

SVETLUŠKY

 3 – 5 ročné deti – nachádza sa v elokovanom pracovisku so sídlom Hurbanova Ves č. 59

SLNIEČKA

 5 – 6 ročné deti – nachádza sa v elokovanom pracovisku so sídlom Hurbanova Ves č. 59