OZNAMY

Včielky pre mamičky

Sviatok má dnes moja mama malý darček len jej dám,

 zaspievam jej pieseň krátku, mama moja, rád ťa mám.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Školský rok: 2024/2025

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája 2024 v materskej škole.

Informácie k zápisu tu: ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SENEC

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ, Fándlyho 2, Senec

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania

NAšA MATERSKÁ ŠKOLA

naše krúžky a programy

Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 7:30 hod. v príslušný deň telefonicky na

tel. č. 0910 122 266 

alebo poslaním SMS správy.