OZNAMY

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 Výberové konanie MŠ Fándlyho, Senec.pdf

NAšA MATERSKÁ ŠKOLA

naše krúžky a programy

Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 7:30 hod. v príslušný deň telefonicky na

tel. č. 0910 122 266 

alebo poslaním SMS správy.