OZNAMY

Deti navštevujúce výtvarný krúžok Animateam, pod vedením Ley Sobotovej sú také šikovné,  že svojimi výtvormi potešili, prostredníctvom časopisu Včielka, aj deti na celom Slovensku.

Ďakujeme rodine Noskovičovej, ktorá pre našu materskú školu zabezpečila a sponzorovala sférické kino.

POZOR !

ZMENA ČASU PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY OD 04.09.2023

prevádzková doba – 06:30 – 16:45 hod.

O NAŠOM ÚSPECHU

„MATERSKÁ ŠKOLA FÁNDLYHO 2 JE ZELENÁ“

SI MôžETE PREČÍTAŤ AJ V

MESTSKÝCH NOVINÁCH SENČAN 09/2023

S radosťou vám oznamujeme, že naďalej môžeme hrdo nosiť logo a certifikát Zelenej školy.

Úspešne sme obhájili titul „Zelená škola“ na ďalšie dva školské roky.

Vďaka patrí všetkým našim malým žiakom, pani učiteľkám a rodičom našej materskej školy, ktorí sa v predchádzajúcich dvoch rokoch zúčastňovali mnohých aktivít, ktoré sme organizovali. Ale poďakovanie predovšetkým patrí členom užšieho Kolégia Zelenej školy.

 

NAšA MATERSKÁ ŠKOLA

naše krúžky a programy

Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 7:30 hod. v príslušný deň telefonicky na

tel. č. 0910 122 266 

alebo poslaním SMS správy.