OZNAMY

Prerušenie prevádzky počas letných mesiacov

Vedenie materskej školy oznamuje rodičom, že počas letných mesiacov bude  prevádzka MŠ prerušená nasledovne:

Od 15.07.2024 do 09.08.2024 (vrátane) t. j. 4 týždne.

Prevádzka materskej školy bude obnovená 12.08.2024.

Z dôvodu prípravy tried k novému školskému roku bude prevádzka prerušená aj od 26.08.2024 do 30.08.2024.

V čase letných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek, dôkladného čistenia priestorov MŠ, dezinfekcie. maľovania kuchyne.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Dochádzku detí do MŠ počas letných mesiacov budú v mesiaci jún zisťovať  pani učiteľky na triedach.

Žiadosť o súhlas s plánom prerušenia prevádzky_pdf 

REPREZENTÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI 

Hurbanova Ves – trieda Slniečka

Včielky pre mamičky

Sviatok má dnes moja mama malý darček len jej dám, 

zaspievam jej pieseň krátku, mama moja, rád ťa mám.

 

 

NAšA MATERSKÁ ŠKOLA

Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 7:30 hod. v príslušný deň telefonicky na

tel. č. 0910 122 266 

alebo poslaním SMS správy.