Členovia rady rodičov OZ

Členovia predsedníctva a revíznej komisie občianskeho združenia Rada rodičov pri Materskej škole Fándlyho 2, 903 01 Senec

 
Predsedníctvo:
Predseda: Mgr. Monika Kovťuková

Podpredseda: Mgr. Marie Leginusová

Pokladník: Ing. Andrea Neuschlová 

Zapisovateľ: Mgr. Jana Pivolusková
 
Členovia:

Nina Poláková                                              

Ing. Martin Maczeáková                     

Ing. Lubica Altmanová                                 

Mgr. Andrea Uhliarová                                

JUDr. Barbara Godová

Revízna komisia:

Mgr. Kristína Harvanová Černayová

Ing. Nika Regenda

Mgr. Dominika Horníková
 

Stanovy občianskeho združenia_pdf

Doplnok k stanovám občianskeho združenia_pdf