Členovia rady rodičov OZ

Členovia predsedníctva a revíznej komisie občianskeho združenia Rada rodičov pri Materskej škole Fándlyho 2, 903 01 Senec

 
Predsedníctvo:
Predseda: Mgr. Monika Kovťuková: monika.rencesova@gmail.com
Podpredseda: Marie Leginusová: marie.l@centrum.sk
Pokladník: Andrea Palcová: palcova.andrea@gmail.com
Zapisovateľ: Lucia Karovičová: karovicovalucia@gmail.com
 
Členovia:
 

Predseda: Mgr. Monika Kovťuková
Podpredseda: Mgr. Marie Leginusová
Člen: Nina Poláková
Člen: Ing. Katarína Vašková
Člen: Ing. Andrea Neuschlová
Člen: Mgr. Jana Pivolusková
Člen: Mgr. Andrea Uhliarová
Člen: Ing. Martina Maczeáková
Člen: JUDr. Barbara Godová

Revízna komisia:

Mgr. Kristína Harvanová Černayová
Gabriela Dillane
Zuzana Hrušecká
 

Stanovy občianskeho združenia_pdf

Doplnok k stanovám občianskeho združenia_pdf