Členovia rady školy

Členovia Rady školy na funkčné obdobie 2020 – 2024 pri Materskej škole, Fándlyho 2, 903 01 Senec:

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

Ing. Ján Pullman

predseda

zriaďovateľa – Mesto Senec

Ing. Juraj Gubáni

člen

zriaďovateľa – Mesto Senec

Monika Škovránková

členka

zriaďovateľa – Mesto Senec

Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková

členka

zriaďovateľa – Mesto Senec

Bc. Vojteška Felcanová

členkapedagogických zamestnancov

Mgr. Margita Baligová

členka

pedagogických zamestnancov

Alžbeta Spuchľáková

členka

nepedagogických zamestnancov

Mgr. Alena Predáčová

podpredseda

rodičov

Ing. Soňa Gazdíková

členka

rodičov

Ing. Anna Palková

členka

rodičov

Mgr. Martina Trošková

členka

rodičov

  • prílohy

Zápisnica z riadneho zasadnutia marec 2024_PDF

Zapisnica-z-riadneho-zasadnutia-september-2023_pdf

ZÁPISNICA Z RIADNEHO ZASADNUTIA JÚN 2023_PDF

ZÁPISNICA Z RIADNEHO ZASADNUTIA FEBRUÁR 2023_PDF

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Október 2022_PDF

Zápisnica z riadneho zasadnutia September 2022_pdf

Zápisnica z riadneho zasadnutia Jún 2022_pdf

Zápisnica z riadneho zasadnutia Február 2022_pdf

Zápisnica z riadneho zasadnutia September 2021_pdf

Zápisnica z riadneho zasadnutia Jún 2021_pdf

Zápisnica z riadneho zasadnutia Apríl 2021_pdf

Zápisnica z riadneho zasadnutia_pdf

ŠTATÚT RADY ŠKOLY_pdf

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 2020_pdf