ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Materská škola Fándlyho 2 90301 Senec

Adresa: Fándlyho 2 Senec 90301
IČO: 31816690

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8548