PRE VIAC FOTOGRAFIÍ KLIKNÚŤ NA OBRÁZOK

Školský rok 2023/2024

Návšteva ZŠ Tajovského Senec - predškoláci

Veľkonočné dopoludnie predškolákov - horná a dolná trieda

Návšteva na základnej škole - Hurbanova Ves

Návšteva knižnice - Hurbanova Ves

Bábkové divadlo Stražan - Hurbanova ves

Kurz korčuľovania - február 2024

Karneval Motýliky

Karneval Svetlušky - Hurbanova Ves

Karneval Slniečka - Hurbanova Ves

Návšteva knižnice a Obecného úradu v Hurbanovej Vsi

Divadlo Oskar - O kozliatkach - Hurbanova Ves

Vianočná besiedka / Prišiel k nám Ježiško - Hurbanova Ves

Ježiško, trieda svetlušky - hurbanova ves

Mikuláš Animateam - Hurbanova Ves

Prišiel k nám Mikuláš - Hurbanova Ves

Návšteva hasičskej stanice - Hurbanova Ves

Návšteva polície - Hurbanova Ves

Plavecký výcvik - Hurbanova Ves

Sférické kino - Hurbanova Ves

Tekvičková slávnosť - Hurbanova Ves

Plavecký výcvik

Daphne - MŠ Hurbanova Ves

Tekvičková slávnosť - trieda Včielky

Daphne - Pani úroda

Stražanovo bábkové divadlo -O červenej čiapočke

Sférické kino

Exkurzia u hasičov

Policajná návšteva v škôlke

Divadlo Oskar

Exkurzia Dobrý ježko - Boni Fructi Dunajská Lužná

Školský rok 2022/2023

VČIELKY 2023

ROZLÚČKOVÁ SLÁVNOSŤ - VČIELKY

SPOMIENKY - VČIELKY

Rozlúčková slávnosť - dolná trieda

Celoškolský koncoročný výlet - Devín

Škola v prírode 2023

Exkurzia v Rajo

MDD s Coop Jednotou

MDD v materskej škole

SENECKÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV - ROČNÍK XVIII.

Divadlo Zábavka

Burza použitých hračiek, kníh, športových potrieb a rastlín

Brigáda - Deň Zeme, apríl 2023

Exkurzia papierne petrus- obec prietrž, ručná výroba papiera

Výchovný koncert

Športová príprava

Exkurzia Cosmos

Divadlo Oskar

Karneval - všetky triedy

predstavenie "vlk a kozliatka", SZUŠ R. Madarászovej

Divadelné predstavenie - Divadlo pod hríbikom

PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ

DAPHNE - ODPADY "ZBIERAME BATÉRIE SO ŠMUDLOM"

kurz korčuľovania

Návšteva zberného dvora

Zavedenie smetných nádob