FAKTÚRY

Faktúry dodávateľské – prehľad od 01.01.2022 do 31.03.2022_pdf


Faktúry dodávateľské – prehľad od 01.04.2022 do 30.06.2022_pdf


Faktúry dodávateľské – prehľad od 01.07.2022 do 30.09.2022_pdf